Trygga Affärer

Trygga affärer

Distanshandel uppstår när avtal mellan näringsidkare (fysisk eller juridisk person) och konsument sluts. Avtalen uppstår när konsumenten köper vara/tjänst på Internethandel, postorder, telefonförsäljning eller TV-shop. Lagen som reglerar dessa avtal kallas för Distans- och hemförsäljningslagen.

På SAVEA arbetar vi aktivt med att de företag som säljer varor/tjänster genom våra e-handelslösningar respekterar och följer de lagar samt etiska riktlinjer som åligger en seriös aktör inom försäljningsledet.

Därför har vi arbetat fram en särskild kvalitetsmärkning som vi kallar för Trygga Affärer. Denna märkning ska tydligt synas på näringsidkarens e-handelsplats (POS – Point Of Sales) och fungera som indikation att företaget är en tillförlitlig part att göra affärer med.

Det som avgör om näringsidkaren ska kunna titulera sig ”Partner för Trygga Affärer” är att denne självklart följer Distans- och hemförsäljningslagen. De delar av lagen som vi lägger störst vikt vid är:

Innan avtal ingås ska näringsidkaren klart och begripligt informera om:

 • sitt namn och sin adress,
 • varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper,
 • varans eller tjänstens pris, inklusive skatter och avgifter,
 • leveranskostnader,
 • sättet för betalning och leverans,
 • ångerrätten,
 • kostnader för att ett medel för distanskommunikation används,
 • om inte kostnaden är beräknad efter normaltaxa,
 • hur länge erbjudandet gäller,
 • avtalets kortaste löptid.

När ett avtal har ingåtts ska näringsidkaren ge information om:

 • att det finns möjlighet att ångra sig, vad som gäller för ångerrätten samt namn och adress till den du ska meddela att du ångrar dig,
 • Adress, telefonnummer eller e-postadress samt gatuadress till det verksamhetsställe dit du kan vända dig med klagomål,
 • garantier och service,
 • villkoren för att säga upp avtalet om det gäller tillsvidare eller för en längre tid än ett år.

Näringsidkarens återbetalningsskyldighet.

 • Näringsidkaren ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då näringsidkaren tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att du ångrat dig.

Näringsidkarens leveransskyldighet.

 • Näringsidkaren ska lämna varan eller, om det är en tjänst, avsluta uppdraget inom 30 dagar från den dag du gjorde din beställning. Det är emellertid möjligt att avtala om en annan skälig tidsgräns för leveransen.

Mer detaljerad information om distans- och hemsförsäljningslagen går att få på konsumentverkets hemsida samt på Svensk lagsamling.

Trygga Affärer och Trygg e-handel

2007 startade Viktor Dahlborg och Pricerunner projektet Trygg e-handel som likt NetProSales Trygga affärer värnar om konsumenternas trygghet. Läs gärna en artikel som jämför de båda koncepten här.

E-butiken

Fullpackad med funktioner för att driva och underlätta försäljning.

Affärssystemet

Ett potent affärssystem med försäljning och kunder i fokus.

SAVEA

Copyright © 2007–2016 SAVEA NetPro Solutions AB
Svensknabbevägen 30, 393 51 Kalmar, växel: 0480-424 000

Vänligen använd supportformuläret för supportärenden.