Med möjligheter till anpassningar

Vi på SAVEA / NetProSale har lång erfarenhet av att driva stora webbprojekt. Det finns stora möjligheter att anpassa SAVEA.

Anpassa SAVEA

En lösning för er som har behovet av att koppla samman olika externa tjänster, för dig som har specifika designkrav eller andra unika behov. Dessa lösningar drivs i projektform och projektgruppen sätt samman utifrån behov och krav där vi går in med de specialister som krävs.

Exempel är att vi har gjort utbyggnader så att SAVEA hanterar ett komplett resebokningssystem för bussbolag och ett annat exempel är utvecklingen av moduler för uthyrning av varor, där allt från skapande av avtal till bevakning och fakturering.

Vi på SAVEA / NetProSale har lång erfarenhet av att driva stora webbprojekt. Det finns stora möjligheter att anpassa SAVEA eftersom motorn i SAVEA är mycket flexibel. Det behöver inte vara e-handel eller ekonomiuppgifter som ska hanteras utan det kan också vara något helt annat.

Ett annat exempel där vi har använt själva motorn är R-foretagen där SAVEA-motorn driver hela medlemshanteringen och även publiceringen av själva webbsidorna.

Har du funderingar kring en speciallösning där det behövs en flexibel motor, kontakta oss för en diskussion.

E-butiken

Fullpackad med funktioner för att driva och underlätta försäljning.

Affärssystemet

Ett potent affärssystem med försäljning och kunder i fokus.

SAVEA

Copyright © 2007–2016 SAVEA NetPro Solutions AB
Svensknabbevägen 30, 393 51 Kalmar, växel: 0480-424 000

Vänligen använd supportformuläret för supportärenden.