Med SAVEA kan du arbeta
var du vill - när du vill

SAVEA är ett försäljningsorienterat affärssystem som tillåter dig att sälja via flera olika kanaler: e-butiken, telefon- och fältförsäljning samt återförsäljare.

SAVEA Affärssystemet

SAVEA:s e-butik är redan från början integrerad med ett potent affärssystem där du administrerar din e-butik och dess produkter, inköp, lager, försäljning och fakturering i samma smidiga gränssnitt. Eftersom SAVEA är helt Internetbaserat kan du arbeta var du vill - när du vill.

>

Arbetsflödet är logiskt och utgår ifrån affärsprocessen. Lätt och smidigt arbetar du med en order genom alla dess stadier, från beställning till leverans, och betalning. Du kan koncentrera dig på att göra affärer istället för att fastna i tung administration. SAVEA ger dig även möjlighet att följa upp och styra verksamheten strategiskt genom statistik och rapporter kring försäljning och besökstrafik.

SAVEA är ett försäljningsorienterat affärssystem som tillåter dig att sälja via flera olika kanaler: e-butiken, telefon- och fältförsäljning samt återförsäljare. Kundrelationen är en central punkt i SAVEA, som därför har en inbyggd CRM-funktion. Varje kund har ett kundkort där du kan ange kontaktuppgifter, ev. rabattsatser och föra in anteckningar kring kundspecifika händelser/aktiviteter, eller skriva en säljrapport. Du kan även arbeta systematiskt med att föra kunden framåt i säljprocessen genom att boka in tid för nästa kontakttillfälle så kommer SAVEA att påminna dig när det är dags.

Är ni flera som arbetar med försäljning? Lägg upp separata konton för varje säljare som då kan lägga in order och bearbeta kunder med SAVEA som stöd. SAVEA är också ett mycket bra system om ni säljer via återförsäljare. Återförsäljaren loggar via e-butiken in på sitt konto för att lägga beställningar enligt sin individuella prislista.

Med SAVEA arbetar du flexibelt med prissättning och kampanjer, gentemot såväl enskilda kunder som kundgrupper. En smart tilläggsfunktion är att du kan tillåta dina inloggade kunder/återförsäljare att ladda ner hela din produktkatalog - med bilder, produkttexter och individuella priser – som pdf-fil. Filen genereras i realtid och har på så sätt alltid dagsaktuella priser.

E-butiken

Fullpackad med funktioner för att driva och underlätta försäljning.

Affärssystemet

Ett potent affärssystem med försäljning och kunder i fokus.

SAVEA

Copyright © 2007–2016 SAVEA NetPro Solutions AB
Svensknabbevägen 30, 393 51 Kalmar, växel: 0480-424 000

Vänligen använd supportformuläret för supportärenden.