Support på SAVEA

Supportperson finns tillgänglig måndag–fredag 8:00-18:00, lördag–söndag 10:00–18:00.

Anmälan görs till vår kundtjänst på 0480-424 000.

SAVEA vidtar åtgärder vid fel i av SAVEA levererad produkt, även om felet inte beror på händelse som SAVEA ansvarar för. Föranleds åtgärderna av Kunden, skall Kunden ersätta SAVEA kostnader för åtgärderna.

E-butiken

Fullpackad med funktioner för att driva och underlätta försäljning.

Affärssystemet

Ett potent affärssystem med försäljning och kunder i fokus.

SAVEA

Copyright © 2007–2016 SAVEA NetPro Solutions AB
Svensknabbevägen 30, 393 51 Kalmar, växel: 0480-424 000

Vänligen använd supportformuläret för supportärenden.